Alle samlinger
Spørgsmål & svar
Holdingselskab
Skal jeg oprette holdingselskab nu eller senere?
Skal jeg oprette holdingselskab nu eller senere?

Hvornår skal man oprette holdingselskab? Er der skattefordele?

Lasse Koltermann Estoft avatar
Skrevet af Lasse Koltermann Estoft
Opdateret over en uge siden

At oprette et holdingselskab, er noget der helst skal gøres fra start, da det kan være dyrt at gøre senere. Når der oprettes et selskab (driftselskab) vil man personligt komme til at stå som stifter og ejer. Dermed vil man fra den første dag eje en kapitalandel svarende til den del af selskabskapitalen du ejer. Såfremt denne værdi stiger, og man ønsker et holdingselskab efterfølgende, skal det gøres på en af følgende måder:

Det fordelagtige skattefrie udbytte 

Såfremt du ejer dit driftsselskab gennem et holdingselskab kan overskuddet i dit driftsselskab, efter betaling af selskabsskat på 22% (fra 2018 og frem), overføres helt og aldeles skattefrit til holdingselskabet. Dog skal du være opmærksom på, at det er et lovmæssigt krav for skattefri udlodning af overskud, at holdingselskabet ejer mere end 10% af driftsselskabet.

Den helt klare fordel ved denne konstruktion er, at overskuddet fra virksomheden kan opspares i holdingselskabet fremfor i driftsselskabet. Skulle driftsselskabet af uransagelige årsager komme i økonomiske problemer, er du uden risiko for, at tabe tidligere års oparbejdet overskud, da disse ikke længere er placeret i driftsselskabet.

Skattefri anpartsombytning

Hvis du venter med at oprette et holdingselskab, skal der ske en skattefri aktieombytning. Dette kan dog have nogle skattemæssige konsekvenser for dig.

Når holdingselskabet har ejet anparterne eller aktierne i anparts – eller aktieselskabet i tre år, kan de sælges uden betaling af skat. Det vil helt konkret sige, at hvis man har stiftet sit anpartsselskab for 40.000 kroner og efter tre år har mulighed for at sælge det for 1.040.000 kroner, så skal man ikke betale skat af avancen på 1 million kroner, Pengene kan i stedet opspares i holdingselskabet og eventuelt reinvesteres. Pengene kan også mod betaling af udbytteskat udbetales privat til ejeren.

Fordele ved at stifte holding og driftsselskab på samme tid

Der kan være forretnings- og skattemæssige fordele ved at stifte et holdingselskab samtidig med et driftselskab. Overskuddet efter skat fra driftselskabet, kan skattefrit overføres til holdingselskabet. Man sikrer derved sin optjente formue, hvis driftselskabet skulle ende i en konkurs eller blive ramt af et pludseligt erstatningskrav. Ved salg af driftselskabet er salgssummen desuden skattefri i modsætning til, hvis man ejer driftselskabet personligt.

Et holdingselskab er et IVS, ApS eller A/S hvis eneste formål at at eje aktier og anparter. Der er derfor ikke nogen selskabsform der hedder "holdingselskab", det er blot en betegnelse for et selskab, som ejer aktier og anparter.

Besvarede dette dit spørgsmål?