Spring videre til hovedindholdet
Tvangsopløsning

Min virksomhed er under tvangsopløsning - Hvad er mulighederne?

Lasse Koltermann Estoft avatar
Skrevet af Lasse Koltermann Estoft
Opdateret over en uge siden

Såfremt et af dine selskaber er under tvangsopløsning, så betyder dette at dit selskab er inaktivt og du kan derfor ikke foretage handlinger på vegne af dette selskab. Det vil sige, at du hverken kan oprette et nyt selskab under det tvangsopløste selskab, udsende fakturarer til kunder, fortsætte dit salg eller lign. Under en tvangsopløsning dikterer gældende lovgivning på området, at virksomhedsejeren fratages al ret til at agere på virksomhedens vegne. 

Genoptagelse:

Hvis dit selskab er sendt til tvangsopløsning, er det muligt at anmode Erhvervsstyrelsen om genoptagelse af dit selskab. Dette skal gøres senest 3 måneder efter, at selskabet er sendt til tvangsopløsning.

For at få genoptaget selskabet, skal følgende udarbejdes og indsendes til Erhvervsstyrelsen:

  • generalforsamlingsreferat, hvor det bliver besluttet, at selskabet skal genoptages

  • revisorerklæring om at selskabskapitalen er til stede, og at der ikke er ydet ulovlige lån

  • selskabets vedtægter, hvis disse er blevet ændret på generalforsamlingen

  • samtykke fra likvidator, hvis selskabet allerede er sendt til likvidation

Tvangsopløsningen kan ske på følgende måder: 

Formløs opløsning

Selskabet bliver opløst uden nogen egentlig bobehandling. Skifteretten benytter som oftest denne fremgangsmåde, hvis selskabet ikke ejer aktiver, der kan dække omkostningerne ved en opløsningsbehandling, og ingen ønsker at stille sikkerhed for boomkostningerne.Konkurs

Selskabet opløses ved konkurs gennem en konkursbehandling. Skifteretten træffer afgørelsen om konkurs, hvis det pågældende selskab ikke kan tilbagebetale kreditorerne, efterhånden som deres krav forfalder, og der er aktiver af en vis værdi, der skal realiseres, eller hvis en kreditor eller en anden part har stillet sikkerhed for boomkostningerne.

Likvidation
Skifteretten udpeger en likvidator, der står for afviklingen af det givne selskab. Skifteretten træffer afgørelse om likvidation, hvis selskabets aktiver skønnes at kunne dække selskabets gæld til kreditorerne og omkostningerne ved opløsningsbehandlingen. Skifteretten kan også træffe afgørelse om likvidation, hvis der forefindes mangler med hensyn til oplysninger om selskabets aktiver, og skifteretten herigennem skønner, at selskabet kan betale sin gæld til kreditorerne.

Besvarede dette dit spørgsmål?