Det er ikke et lovkrav at omdanne dit IVS til et APS, men omdannelsen kan give dig følgende fordele:

Den primære fordel ved at skifte selskabsform fra IVS til ApS består i den association ApS-endelsen skaber for din virksomheds navn. ApS-formen udviser og signalerer en vis form for stabilitet og professionalisme sammenlignet med iværksætterselskabet. Dette da ApS-endelsen fordrer en større tillid blandt investorer og leverandører til din virksomhed og dit kapitalgrundlag, hvilket i sig selv giver anledning til en omregistrering.

Iværksætterselskabet kan stiftes for blot en krone, men dette betyder i nogle sammenhænge også, at eventuelle samarbejdspartnere ikke tillægger iværksætterselskabet samme seriøsitet, som et anpartsselskab. Omregistreringen vil muligvis resultere i større velvillighed blandt banker, investorer og leverandører, da disse instanser vil have en større tillid til dit selskabs økonomiske grundlag.

Læs mere om hvordan du omdanner dit IVS til et APS her

Fandt du dit svar?