Omdannelse fra IVS til ApS

Er det et lovkrav? Skal vi gøre dette?

Lasse Koltermann Estoft avatar
Skrevet af Lasse Koltermann Estoft
Opdateret over en uge siden

Alle iværksætterselskaber skal have truffet beslutning om omregistrering af selskabet til anpartsselskaber - senest den 15. oktober 2021. (Dette gælder dog ikke for Iværksætterselskaber som er under konkurs eller tvangsopløsning.) Omregistreringen skal anmeldes inden for 2 uger efter generalforsamlingens beslutning - hvilket betyder at beslutningen om omregistrering, skal træffes senest den 15. oktober 2021 og Erhvervsstyrelsen skal modtage anmeldelsen senest den 29. oktober 2021.

De iværksætterselskaber som ikke overholder denne frist, og som ikke er opløst forinden, vil kunne blive tvangsopløst.

I praksis betyder det, at alle iværksætterselskaber, som ikke er omregistreret eller opløst efter fristen, vil modtage en henvendelse fra Erhvervsstyrelsen med en frist på f.eks. 4 uger til at omregistrere eller opløse sig.

De iværksætterselskaber som efter 4 uger fortsat ikke er omregistreret eller opløst vil blive oversendt til tvangsopløsning ved skifteretten.

Hvis et iværksætterselskab, som er oversendt til tvangsopløsning, efterfølgende ønsker at selskabet genoptages, er det en betingelse for genoptagelsen, at generalforsamlingen senest samtidig med beslutningen om genoptagelse beslutter, at iværksætterselskabet skal omregistreres til et anpartsselskab.

Vi anbefaler derfor at I hurtigst muligt starter omdannelses processen, så I undgår ubehagelige overraskelser.

Besvarede dette dit spørgsmål?