Du kan godt oprette selskab med overkurs. Som standard opretter vi altid selskaber til kurs 100, det er derfor heller ikke muligt at vælge en anden kurs i formularen.

Hvis du gerne vil stifte et selskab med overkurs, bedes du blot tilføje den fulde kapital i feltet for selskabskapital (inklusiv overkurs). Derefter skal I tilføje hvilken overkurs I ønsker og/eller den nominelle selskabskapital i øvrige kommentarer, så vi kan tilføje dette inden udarbejdelse af stiftelsesdokumenterne.

Vi sætter som standard altid 100 kapitalandele, hvis I ønsker anden fordeling, bedes du udfylde det i øvrige kommentarer på sidste side.

Besvarede dette dit spørgsmål?