Spring videre til hovedindholdet
Stiftelsesomkostningerne

Hvem afholder omkostningerne til stiftelsen og hvordan afholdes disse? Kan jeg betale dem med selskabskapitalen?

Lasse Koltermann Estoft avatar
Skrevet af Lasse Koltermann Estoft
Opdateret over en uge siden

Omkostningerne til os samt gebyret til Erhvervsstyrelsen pålægges selskabet såfremt kapitalen overstiger det dobbelte af stiftelsesomkostningerne. Ved anpartsselskaber fratrækkes omkostninger fra selskabskapitalen, som du indbetaler, såfremt du ønsker, at selskabet skal påtage sig omkostningerne. Hvis du ønsker, at stifteren skal afholde omkostningerne, så skal du indbetale selskabskapitalen og omkostningen til os. Dette skal skrives under øvrige bemærkninger.

Stiftelsesomkostningerne og gebyrerne i et selskab er ikke fradragsberettiget. Det betyder at du godt kan bogføre udgifterne i selskabet (såfremt ovenstående er imødekommet), men du kan ikke få skattefradrag for omkostningerne i dit regnskab. Det betyder derfor at der ikke er den store fidus i at fradrage omkostningerne i fx. et IVS, hvis man ønsker en lav kapital. Du kan dog få fradrag for momsen og få denne tilbage, men momsen er begrænset da der kun er moms på vores ydelse og ikke erhvervsstyrelsens gebyrer.

Er det et holdingselskab og et driftselskab, så tillægges omkostningerne til stiftelse af holdingselskabet oveni selskabskapitalen som standard. Dette sker, da man for eksempel ved et anpartsselskab, holding & drift, ville have mindre end 40.000 kr. tilbage til at indskyde i driftselskabet, såfremt omkostningerne til holdingselskabet blev fratrukket selskabskapitalen. Holdingselskaber momsregistreres normalvis ikke, og da stiftelsesomkostningerne som nævnt ovenfor, ikke er fradragsberettiget skattemæssigt, vil du ikke opnå nogen besparelse på det.

Besvarede dette dit spørgsmål?