Når vi opretter selskaber for kunder, skal vi leve op til en række regler i henhold til hvidvaskningsloven. Det betyder, at vi skal indhente legitimation fra vores kunder, før vi må registrere et selskab. Til dette benytter vi en CPR-validering, som indhenter dine CPR-oplysninger fra folkeregistret. Vi kan derfor dobbelttjekke, at din adresse er korrekt, og at CPR-nummeret stemmer overens med det CPR-nummer, du har oplyst os.

Hvis du ikke ønsker at underskrive en CPR-validering, er det et krav, at du sender os en kopi af enten pas eller kørekort samt dokumentation på din adresse.

Det er helt sikkert at undeskrive en CPR-validering, og det er udelukkende til internt brug hos Billigselskab, da det er et krav, at vi skal opbevare disse i mindst 5 år.

Besvarede dette dit spørgsmål?