Spring videre til hovedindholdet
Skal jeg fravælge revision?

Må jeg fravælge revision? Hvornår skal jeg have revision på selskabet?

Lasse Koltermann Estoft avatar
Skrevet af Lasse Koltermann Estoft
Opdateret over en uge siden

Ved stiftelsen af et nyt selskab er det altid muligt at fravælge revision. I de efterfølgende regnskabsår kan du fravælge revision så længe balancedagen for det første regnskabsår ikke overstiger følgende grænser:

  • En balancesum på 4 mio. kr.

  • En nettoomsætning på 8 mio. kr. og

  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

I vores formular er det muligt at fra- og tilvælge revision. Som udgangspunkt står den til at fravælge revision, men man kan tilvælge revision hvis man ønsker, ved at tilføje en revisor.

Besvarede dette dit spørgsmål?