Ved stiftelsen af et nyt selskab er det altid muligt at fravælge revision. I de efterfølgende regnskabsår kan du fravælge revision så længe balancedagen for det første regnskabsår ikke overstiger følgende grænser:

  • En balancesum på 4 mio. kr.

  • En nettoomsætning på 8 mio. kr. og

  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

I vores formular er det muligt at fra- og tilvælge revision. Som udgangspunkt står den til at fravælge revision, men man kan tilvælge revision hvis man ønsker, ved at tilføje en revisor.

Besvarede dette dit spørgsmål?