Spring videre til hovedindholdet
Alle samlingerSpørgsmål & svarTilvalg
Momsregistrering ikke trådt i kraft
Momsregistrering ikke trådt i kraft

Hvorfor er mit selskab ikke momsregistreret? Min leverandør kan ikke finde mit CVR nr. i deres system?

Lasse Koltermann Estoft avatar
Skrevet af Lasse Koltermann Estoft
Opdateret over en uge siden

Når vi momsregistrere et selskab, sker det først efter selskabet er registreret og har fået sit CVR nr. Derefter indsendes ansøgningen om momsregistrering først til erhvervsstyrelsen som skal godkende den og derefter til SKAT som skal godkende den. Der kan derfor gå op til 10 hverdage før registreringen er trådt i kraft. Dog laver vi altid registreringen med virkning fra startdatoen, så det er oftest ikke nødvendigt at vente til denne er godkendt.

Hvis du skal importere varer fra EU uden moms, vil forhandleren formentlig ikke kunne slå dit nye CVR nr. op i de europæiske moms registre, før registreringen er trådt i kraft og godkendt af SKAT. Du er derfor i det tilfælde desværre nødt til at vente.

Når du handler med EU skal du huske at sætte DK foran dit CVR nr., når de spørger dig om dit VAT nr. (VAT = moms)

Besvarede dette dit spørgsmål?