En tegningsregel angiver, hvordan og af hvem selskabet tegnes. Den angiver hvem der kan bestemme på vegne af selskabet.
Såfremt der er en direktør i selskabet, vælges der "Selskabet tegnes af en direktør alene"
Såfremt der er en eller flere direktører i selskabet:
"Selskabet tegnes af en direktør alene" vælges, hvis blot én af direktørerne skal kunne bestemme på selskabets vegne.
"Selskabet tegnes af direktionen i forening" vælges, hvis alle direktørerne i fællesskab skal bestemme på selskabets vegne. 

Besvarede dette dit spørgsmål?