Bestyrelse

Hvad er en bestyrelse? Bør jeg oprette en bestyrelse?

Lasse Koltermann Estoft avatar
Skrevet af Lasse Koltermann Estoft
Opdateret over en uge siden

Bestyrelsen i en virksomhed, er ganske kort fortalt, den øverste ledelse i den pågældende organisation. Bestyrelsens primære job er at udforme retningslinjer for virksomheden og at hjælpe og vejlede direktionen.

En bestyrelse er altså dem, der har det overordnede ansvar for de organisationer, de er tilknyttet. De bestemmer hvilken retning organisationen skal bevæge sig i fremadrettet, men de er samtidig også dem, der skal godkende det hidtidige arbejde.

Bør jeg oprette en bestyrelse?

I langt størstedelen af nystartede virksomheder er det ikke nødvendigt at ansætte en bestyrelse. Det vil ofte være tilstrækkeligt kun at have en direktion. Det man typisk ser, er at selskabet vil blive ledet af stifterne, som samtidig vil være involveret i selskabets daglige gøremål og drift. Der er i en sådan konstellation ikke nogen grund til at oprette og etablere en bestyrelse, da de vil bestå af samme ejere og blot vil besværliggøre beslutningsprocesserne i form af at være et ekstra unødvendigt led.

Der er dog også flere gode grunde til at indsætte en bestyrelse. Det kan give fin mening at have en bestyrelse, hvis du allerede på stiftelsestidspunktet ser fordele ved at have beslutningstagere, som ikke er en del af den daglige drift. For at eksemplificere kunne det scenarie udspille sig, hvis eventuelle investorer ønsker indflydelse på virksomheden, uden at have ønske om at deltage i den egentlige drift.

Besvarede dette dit spørgsmål?