Spring videre til hovedindholdet
Ejerbog

Hvad er en ejerbog og hvorfor skal jeg have den?

Lasse Koltermann Estoft avatar
Skrevet af Lasse Koltermann Estoft
Opdateret over en uge siden

Det er lovpligtigt for et selskab at oprette og føre en ejerbog, som overfor eksempelvis offentlige myndigheder udgør selskabets dokumentation for hvem der er selskabets ejere og panthavere, og hvor stor en andel de hver især ejer. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om ejerbogen: https://erhvervsstyrelsen.dk/ejerbog. Vi udarbejder i forbindelse med stiftelsen selskabets ejerbog, som du modtager sammen med selskabets andre dokumenter. Bemærk dog at ejerbogen udarbejdes uden panthavere, hvilket betyder, at du selv skal registrere panthavere, såfremt kapitalandele pantsættes efter eller i forbindelse med stiftelsen.

Besvarede dette dit spørgsmål?