Spring videre til hovedindholdet
Momsregistrering

Skal jeg momsregistreres? Hvornår skal jeg ikke momsregistreres?

Lasse Koltermann Estoft avatar
Skrevet af Lasse Koltermann Estoft
Opdateret over en uge siden

De fleste brancher skal momsregistreres så længe du forventer en omsætning på over 50.000 kr. årligt. Momsregistrering betyder at du skal lave kvartalsvis (i nogle tilfælde halvårligt eller månedligt) momsregnskab, og indberette dette til SKAT for at afregne momsen.

Holdingselskaber anbefaler vi ikke vælger momsregistreringen, da branchen for et holdingselskab ikke kan momsregistreres. Hvis du alligevel ønsker at momsregistreres dit holdingselskab fordi du også skal drive anden virksomhed i det, så kræver det at du vælger en hovedbranche som afspejler de momspligtige ydelser. I så fald må du gerne uddybe de momspligtige ydelser under "'øvrige bemærkninger" sidst i formularen.

Når vi momsregistrerer et selskab, sker det først efter selskabet er registreret og har fået sit CVR nr. Derefter indsendes ansøgningen om momsregistrering først til erhvervsstyrelsen som skal godkende den og derefter til SKAT som skal godkende den. Der kan derfor gå op til 10 hverdage før registreringen er trådt i kraft. Dog laver vi altid registreringen med virkning fra startdatoen, så det er oftest ikke nødvendigt at vente til denne er godkendt.

Hvis du skal importere varer fra EU uden moms, vil forhandleren formentlig ikke kunne slå dit nye CVR nr. op i de europæiske moms registre, før registreringen er trådt i kraft og godkendt af SKAT. Du er derfor i det tilfælde desværre nødt til at vente.
Læs mere om import & eksport her

Vi tager 249 kr. + moms for at hjælpe dig med momsregistreringen i forbindelse med stiftelsen.

Ekstra information om momsregistrering
Det er ikke alle virksomheder der skal momsregistreres – eller kan blive det. Normalvis skal du registreres og opkræve moms, hvis du starter en virksomhed, der leverer tjenesteydelser og varer. Dette gør sig ligeledes gældende, hvis du handler med udlandet.

I disse tilfælde skal du eksempelvis momsregistreres:

  • Hvis du bearbejder, udlejer, opbevarer eller transporterer varer

  • Hvis du reparerer, bygger, projekterer eller vedligeholder fast ejendom

  • Hvis du sælger ydelser, som f.eks. rejser, edb, rådgivning etc.

Det er dog vigtigt at påpege, at det ikke er noget krav at du bliver momsregistreret, hvis din omsætning er under 50.000 kroner om året.

Det forholder sig imidlertid således, at du har ret til at blive momsregistreret, hvis de kunder du samarbejder med, også er momsregistreret. Hvis du vælger ikke at blive momsregistreret, skal du stadig betale skat af dine indtægter.

Andre brancher kan være undtaget momspligt, hvis de fx. skal registreres for lønsums (læger, fysioterapeuter mm.). Dette forventer vi at du selv skal undersøge, da vi ikke undersøger dette for jer. Læs mere om det her: Lønsumspligtige virksomheder

Besvarede dette dit spørgsmål?