Spring videre til hovedindholdet
Alkoholbevilling i vedtægterne

Hvis du skal have en alkoholbevilling er det et krav at dine vedtægter indeholder nogle specifikke paragraffer.

Lasse Koltermann Estoft avatar
Skrevet af Lasse Koltermann Estoft
Opdateret over en uge siden

I restaurationsloven, er der fastsat særlige regler for restaurationer og cafeer i forbindelse med regler om alkoholbevilling, åbningstider og forbud mod servering af alkohol for unge under 18 år.

Restaurationsloven omfatter selvstændig erhvervsvirksomhed med servering af stærke drikke til nydelse på eller ved salgsstedet. Ved stærke drikke forstås drikkevarer med 2,8 pct. volumen alkohol eller derover. Hertil kræves alkoholbevilling. For at du som virksomhed kan få en alkoholbevilling skal dit selskab efterleve nogle bestemte krav.

Disse krav gør sig gældende, hvis et selskab skal have alkoholbevilling:

  • Selskabet må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.

  • Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne må ikke være umyndige.

  • Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.

  • Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne må ikke være straffet for forhold, der indebærer risiko for misbrug af erhvervet.

Besvarede dette dit spørgsmål?